bug

求助下,这个怎么办

这个怎么办?求助

    已邀请:

    fanta - 有问题请加qq270294661 建站请保留WeCenter版权信息和链接

    看下服务器环境能否访问外网,服务器要能访问 api.geetest.com才能加载验证码

    ????????????????????????????????测试一下表情回复

    要回复问题请先登录注册